เยน Buoyed โดย Exporters

คนเยนครับยินดีเพิ่มจากญี่ปุ่น exporters ซึ่งย้ายหน้าที่กำลังอยู่ระหว่า masse ต้องการแลกเปลี่ยนดอลล่าร์สำหรับเยนต้องไปพบบางปีสุดทางการเงินพันธะ ที่ตรรกะนั้นคือ exporters ได้ติดค้างเงินอยู่ใน arrears ต้องในประเทศญี่ปุ่นโปรดิวเซอร์ของสินค้าที่และการบริการที่ถูกส่งออกเป็นและต้องการให้จ่ายเป็นเยน. ช่างตรรกะจะตามทฤษฎีแล้วถูกปรับใช้เพื่อ exporters เคยอยู่ในประเทศซึ่งนั่นทำให้เหมือนเพิ่มให้พวกเขา respective currencies. อย่างไรก็ตามที่เพิ่มมานอกเหนือจากการที่โลกเป็นที่สี่-ที่ใหญ่ที่สุด comment ญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจก็คือ unusually ต้องขึ้นอยู่กับ exports. ดังนั้น,มันคือฉันเข้าใจนะญี่ปุ่น exporters จะ exert มีอิทธิพลใน forex ตลาดเมื่อเข้าสู่ตลาดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ข่าวแนะนำ: