ที่ virtues ของซ่อมแลกเปลี่ยอัตรา

ในการข่าวเก่าเป็นรอง presidential nominee แจ็คเคมป์ถูกท้าทาทางเศรษฐกิจตรรกะตอนที่เขาป้องกันซ่อมแลกเปลี่ยนการเต้น. ที่ crux ของเขาเถียงกันนั่นเป็นสัญลักษณ์ของเงินตราตลาดเป็น inherently imperfect มือนราคาทุกอย่าง(การแลกเปลี่ยนการเต้น)เป็นตัดสินใจโดยรัฐบาลที่ควบคุมสินค้าของเงิน เขา argues นั่นแห่งชาติรัฐบาล monopolize เลือดของเงิน,และนั่นสามารถจัดการพวกเขาแลกเปลี่ยนราเลยนะ ซ่อมแลกเปลี่ยนอัตราการ regimes อีกด้านนึงเป็นของรัฐบาลไม่สามารถบังหุ้นเพราะพวกเขาเป็น artificially กขังอยู่ในที่ที่แม้แต่เมื่อประเทศเงินของป้อนเปลี่ยนแปลง เขาทั้งนานทั้งผ่านไปเท่าที่ต้องแนะนำพวกเราฟื้นคืนมาใหมทองของมาตรฐานในรูปแบบดังนั้นดอลล่าร์สามารถเป็นแลกเหมือนสินค้า.

มันมีสองคนฟื้นคืนชีพเพื่อคุณเค้นท์ขอ fallacious ใช้เหตุผล ก่อนในขณะที่ไม่มีตลาดสามารถนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ smooth scrolling,เงินตราตลาดเข้ามาใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นคาดไว้เลย เงินสินค้าคือ unarguably สำคัญเลยว่าส่วนหนึ่งในประเทศอัตราแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นหนึ่งในหลายปัจจัย. Institutions และธนาคารพิจารณา inflation,สนใจการเต้นและอนายพลการเมืองสถานการณ์ตอนที่แลกเปลี่ยน currencies. ราคาของประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนั้นควรจะอยู่ใกล้กัสสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ต่างประเทศเจ้าของที่ประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศรู้สึกว่ามันเป็นยอดเขาแทรปเปอร์

สอง,คุณเคมป์ล้มเหลวที่จะเข้าใจทุกข์อยู่ตอนหน้าเซ็นทรัลแบงค์ ตอนที่เซ็นทรัลธนาคารพยายามจะควบคุมของมันเงินตราต่างประเทศมันสูญเสียความสามารถที่จะทำตัวไม่ดีกับพวกเป็นอิสระ monetary นโยบายได้หรอก ส่วนกลางธนาคารสามารถควบคุมสนใจการเต้น,inflation หรือมันแลกเปลี่ยนอัตราการ-ไม่เคยทั้งสามเลย เพราะฉะนั้นเพราะว่าจะรักษาประเทศจีนเป็นซ่อมแลกเปลี่ยนตราการเต้นมันคือไม่สามารถควบคุมสินค้าของ Yuan และยังไม่สามารถควบคุม inflation และนานคำสนใจการเต้น.

อ่านที่เต็มไปด้วข่าว:Faux นแลกเปลี่ยนสัญญาณ

ข่าวแนะนำ: