ECB สัญญา"แข็งแกร่ง vigilance"

ตอนมันเดือนประชุมขังของสัปดาห์ที่ยุโรปกลางธนาคาร(ECB)ออกจาก benchmark ยูโร-เขตที่จะไม่ยื่อราคา....ไม่เปลี่ยนแปลตอน 3.25%. อย่างไรก็ตามจีน-คลอ Trichet ประธานาธิบดีของ ECB ประกาศว่า ECB จะบฝึกหัด"แข็งแกร่ง vigilance"ในการติดตามดูเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและรู้สึกหนักใจอนาคตอัตราการ hikes. ตอนนี้เป็นภาษาอาจจะสับสนที่จะเบี่ยงเบนและทั่วไป Trichet เป็นสัญญาของ"vigilance"ถูกใช้ในอดีตเพื่อ preface อัตราการ hikes. อี Trichet hinted ว่าเขาจะ conform ไปที่ตลาด'prediction ว่า ECB จะเลี้ยงดูการเต้นในเดือนธันวาคม ในขณะที่พวกเราเศรษฐกิจก็คือ sputtering และหลาย economists คาดหวังที่เลี้ยงต้องล่างสนใจการเต้นโดยเป็นเสียงสูงกันในอีกไม่กี่เดือนซึ่งสามารถให้ค impetus สำหรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แสดงความของยูโร. ที่ทางการเงินครั้งรายงาน:

"เรามีคนแอบความสงสัยจากน้ำเสียงของนาทีนั้นที่ ECB รู้สึกว่ามันอาจจะมีอย่างน้อยหน่อยงานอีกเยอะที่จะต้องทำใน 2007 หลังจากธันวาคมเป็นแผ่นอุ่นขึ้นนะ"

ข่าวแนะนำ: