ประเทศจีนกันดีจัดการ forex งานสำรอง

ที่เมืองจีนเป็น FX งานสำรองเหลือ$1 Trillion มาร์คที่ประเทศอาจจะเริ่มรับการจัดการของพวกนี้งานสำรองเล็กน้อยมากจริงๆนะ ในอดีตประเทศจีนเพียงเรือน Yuan เพื่อพวกนั้นครอบครองของสัญลักษณ์ของเงินตราต่างประเทศแล้ว proceeded จะลบสัญลักษณ์ของเงินตรายจากผ่านมายอดขายและซ่อนมันอยู่ในความเสี่ยง-อิสระองการลงทุนของอยู่ต่างประเทศ ตอนนี้อย่างไรก็ตามประเทศจีนเป็นงานสำรองเป็นดังนั้น gargantuan นั่นมันความเสี่ยงสูญเสียออกไปเป็นพันๆล้านที่พวกเขาคิดอยู่ในศักยภาพผลประโยชน์โดยล้มเหลว intelligently ลงทุนและเปลี่ยแปลงความผูกมั holdings. เป็นหนึ่งจะคาดหวัง,reconfiguring งานสำรองพวกนี้จะเกี่ยวข้องกัไม่ใช่แค่รสืบสวนในต่างประเภทของ securities แต่ยังอยู่ในความหลากหลาย currencies,ขั้นตอนที่ต้องจริงจังทลงโทษสำหรับโลก forex และเมืองหลวงตลาด. AFX ข่าวรายงาน:

ที่เงิน ministry[ถ]ปัญหา 200-400 bln yuan มีค่าของพันธบัตรงกับ maturities ของคนอย่างน้อย 10 ปี พพันธะที่มีต่อกัน proceeds สามารถใช้เพื่อซื้อต่างประเทศ currencies อกจากเซ็นทรัลธนาคารซึ่งอาจจะถูกลงทุนในต่างประเทศตลาด.

ข่าวแนะนำ: