Name อไปถึงระยะเวลา...

ค name มีข้ามองจิตวิทยาจากของ 7.5 RMB/USD เป็นระดับสุดท้ายเห็นเกือบจะทศวรรษก่อน คนสัญลักษณ์ของเงินตราขอแสดงความถูก gradual แต่เห็นได้ไม่ใช่ต้านทานที่ร้องของฝั่งตะวันตก bureaucrats. โดยบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดที่ Yuan จะยังคงขึ้นถึงแม้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเดินอย่างเป็นของมันแลกเปลี่ surplus ซึ่งเป็น projected จะกระโดดจาก$177 พันล้านใน 2006 ให้$300 พันล้านปี 2007 ผมสงสัยในระยะเวลาอันสั้เกี่ยวกับคนถึงขนาดนั้นหรอกครังของความยินดีกับช่วงจากลด 20%ของต้อง 400%ที่มมติการนั่นมันขึ้นอยู่กับว่าใครถาม แต่ท่านนายพลความเห็นพ้องคือชัดเจน:ค Yuan เป็นชี้ไปสูงถึ. บลูมเบิร์กข่าวรายงาน:

ไม่ deliverable งต่อสัญญาแสดงค้าทาสคนใดเป็นพนันว่าค yuan จะติดต่อ 7.0070 ใน 12 เดือนเป็นเพื่อนขอ 6.9 เปอร์เซ็นต์จากที่อัตราและ 6.95 โดยสิ้นปี 2008 นะ

อ่านมากก:Yuan Gains ผ่าน 7.5 สำหรับครั้งแรกในทศวรรษที่ Surplus Widens

ข่าวแนะนำ: