พอแลกเริ่มที่จะผ่อนคลายน่ะ

เกือบสองเดือนก่อนเมืองจีนเป็นตลาดหุ้นของปรับปรุงข้อมูลแล้วอีก 15%ในหนึ่งระทั่งเมืองหลวงตลาดทั่วโลกต้องทิ้ง precipitously. นี่ล้เร็วกระจายไป forex ตลาดไหนตามหลอกหลอนค้าทาสคนใดเริ่มที่จะผ่อนคลายน่ะพวกญี่ปุ่นเยนเนินการค้าแบบ,องค์กลัวว่า volatility จะกระตุ้นสั้นบีบเนื่องจากเยนไปอย่างรวดเร็วขอบคุณ ขณะที่คนเยนกลับมาต้องอดีตระดับต่ำ,มันดูเหมือนต่างประเทศนักลงทุนต้อง prudently unwound ขึ้นไปอีก 60%ของพวกเขาย่อตำแหน่งในเยนยังไงก็ตาม

เป็น quandary เกิดเรื่องกับนักวิเคราะห์ใครเป็น attributing ที่ความล้มเหลวของเยนจะซาบซึ้งต้องไฟช็อของแบสนใจแลกตัวโดยร้านญี่ปุ่นผู้ลงทุนทั้งหลาย นานคำภาษาญี่ปุ่นสนใจการเต้นอยู่ pathetically ต่ำและญี่ปุ่นนักลงทุนต้องเอาไปซื้อ securities ในอเมริกันและออสเตรเลียไหนมีค่าเป็นสำคัญสูงขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามถ้าขนาดของประเทศญี่ปุ่นกลางธนาคารเริ่มต้นที่จะเลี้ยงดูการเต้น-เป็นนักวิเคราะห์คาดว่าจะไปบ้านทันทีที่ได้ยินที่พวกเธอคุยกันแล้วนักลงทุนอาจจะโน้มน้าวให้ repatriate ของเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ที่เศรฐศาสตร์...รายงาน:

เต็มนักลงทุน'โดยตรงส่วนแบ่งขนาดของประเทศญี่ปุ่น
ต่างประเทศ-สัญลักษณ์ของเงินตราตลาดกลางอาจจะเป็น 20-30%แต่ทว่างบุคคล'holdings จากต่างประเทศ
สัญลักษณ์ของเงินตราเกินชาวต่างชาติ'holdings ของญี่ปุ่น securities. เบาะแสไป
เยนเป็นอนาคตอยู่ในคำอื่นคือการโกหกกับหนุ่มน้อย

อ่านมากก:ออกไปกับ whimper

ข่าวแนะนำ: