โอบาม่าจะยอมรับแข็งแรงดอลลาร์ข้อกำหนด?

ตอนที่บุชณะกรรมการ nominally ถูกโอบกวาดอลลาร์นโยบายสกุลเงิน 20%ขอปฏิเสธมาเมื่อแปดปีที่บ่งบอกว่ามันเป็นความจริงที่มันเป็นความสำคัญน้อย. คโอบาม่าใช่ฉันชอบให้เขาดูแลฉันนึกในความเปรียบต่างของมันมากกว่าจะดูแลช่างเป็นข้อกำหนดเป็นปัจจัยที่มากระทบซึ่งอาจช่วยเงินเพื่อทำต่อไปของมันผ่านมานานเรียน โอบาม่าจะสันนิษฐานว่าออฟฟิศของที่เป็นประธานในเวลาที่พวกเรากำลังมองหาการเงินขอโดยเฉพาะอย่างงๆอย่างสั้นกับ projected 2009 บประมาณการขาดดุลของเงิน 1 Trillion. เพื่อที่จะกันว่าการเงินของรัฐบาล bailout เช่นการเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจกระตุ้นวางแผนและเป็นเครื่องของอื่น initiatives(อย่าลืมสองคนยังดำเนินการอยู่สงคราม),โอบาม่าจะต้อง spearhead เป็นความพยายามที่จะดึงดูดมากกต่างบ้านต่างเมืองหลวง สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเงินสถานะเป็นของโลกเก็บเงินตราจะต้องแน่นแฟ้นขึ้นและความเชื่อมั่นใน Greenback ต้องถูกเรียกขึ้นมาทำงานแทน อย่าเหน็บเชียว,โอบาม่าใช่ฉันชอบให้เขาดูแลฉันอาจจะได้รับกำลังใจอยู่ในนี้โดยใช้สัดส่วนภาพสูงสุดจากบัตรเครดิตขั้นวิกฤษ ที่ผู้ปกครองรายงาน:

เงิน[เรี]คือดูเหมือนจะยังเป็นตลาดเข้าร่วมบ้านดูให้ดีดขึ้นอีกสหรัฐอเมริทรัพย์สินหลังจากที่เด็ดเดี่ยวรเลือกตั้งของผู้สมัครที่สัญญาว่าจะพา sweeping เปลี่ยนแปลงให้เป็นประเทศ mired ในทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดตั้งแต่วิกฤตที่เยี่ยมมาด้วยภาวะซึมเศร้า

ข่าวแนะนำ: