ประเทศจีนต่างหาสนใจการเต้น

ประเทศจีนกลางธนาคารในความพยายามจะ rein ในประเทศคือวิ่งหนีออกจากงานแต่งงานเศรษฐกิจเช่นเลี้ยงเมื่อเร็วๆนี้ของประเทศ benchmark ที่จะไม่ยื่อราคาโดย 27 นพื้นกระจุย กับส่วนใหญ่ประเทศการเพิ่มความสนใจการเต้นค propel ของประเทศ respective นเงินตราต่างประเทศ upward ในค่าอย่างที่ต้องเสี่ยง-averse นักลงทุนจะนำมาให้เมืองหลวงที่นั่งประเทศเป็นพันธะตลาด. ในกรณีของประเทศจีนอย่างไรก็ตาม monetary ข้อกำหนดดื่มต้องค่อนข้าง negligible ผลกระทบกับสัญลักษณ์ของเงินตรา,ส่วนใหญ่เพราะ Yuan ยังคิดว่าจะเป็นตะกร้าและมันแสดงความเป็นการอย่างระวังถูกจัดการโดยรัฐบาล

ข่าวแนะนำ: