Forex อภิธานศัพท์

เราเพิ่งตีพิมพ์สิ่งที่เราเชื่อว่าคือที่ใหญ่ที่สุดอภิธานศัพท์/พจนานุกรมใน forex องตลาดนะ

ได้โปรดปล่อยให้พวกเรารู้ว่าคุณคิดอะไรของ forex อภิธานศัพท์,และถ้ายังงั้นนะคำอธิบายเราพลาดไป และถ้าคุณคิดว่าเราทำได้ดีเลยทีเดียวได้โปรดแสดงให้เราเห็นความรักของคุณบล็อ,ทวิตเตอร์เป็นต้น

ข่าวแนะนำ: