ให้มือของถูกมัด

มันเป็นที่รู้กันวามจริงที่ว่ารัฐบาลกลางพวกเราเก็บธนาคารไม่ได้จริงตั้งสนใจการเต้น. ที่เป็นผลมาจากการพยากรณ์นั่นเป็นบ่อยแค่ความแตกต่างระหว่าง"แนะนำ"กินหัวและแท้จริงอัตราการ. ตั้งแต่ที่เริ่มมีอาการของของบัตรเครดิตอนวิกฤตนี่ปิมี widened ค่อนข้าแบบว่า"ประสิทธิภาพ"benchmark แผ่นงานแผ่นแรกคือ nearing 0%. บาง commentators เริ่มดึงอนุภาพกับญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนสนใจการเต้นต้องยังคงใกล้จะมีความเป็นไปได้ 0%สำหรับหลายปีแล้ว ถ้า/ตอนที่โกลบอลเศรษฐกิจจะเจอมันนั่นเเหล่ะเงินจะตามเบาะแสของเยนและอีกครั้งค้นหาตัวมันเองเป็นแหล่งเงินทุนเงินตราต่างประเทศสำหรับคนถือแลกเปลี่ยน ที่เศรฐศาสตร์...รายงาน:

ถ้ามีผลอัตราการซากศพใกล้กับศูนย์ที่ป้อนจะต้องหันไปอีกมือนไม่ค่อยปกติเลยความหมายของการกระตุ้การเจริญเติบโต.

ข่าวแนะนำ: