ไทย Bhat ยังคงเหลือ

สองสามอาทิตย์ต้องเป็นพยานในอีกไม่กี่งสำคัญต่างๆใน emerging ตลาด currencies ซึ่งมี largely outperformed ญ่ currencies. ค name เป็นเรื่องรายล่าสุดสัญลักษณ์ของเงินตราการที่มีเกียรติอย่างยิ่ตอน 10%ในปีที่แล้วบนส้นสูงของ booming เลย-เศรษฐกิจ ค name ยังเหลือคือด้านล่างของมัน 1997 ค่าตอนที่คนเดินไปทางตะวันออกเฉียคนเอเชียนวิกฤตเศรษฐกิจบังคับให้หลายเผ่าพันธุ์ที่ devalue พวกเขา currencies. เป็นผลให้ประเทศไทยคือเซ็นทรัลธนาคารไม่ใช่ sounding ที่สัญญานเตือนค่อนข้างเลย อีกอย่าง inflation การเต้น edging และมีราคาแพงสัญลักษณ์ของเงินตราจะช่วยให้ไทยราคาอยู่ในการควบคุมได้ ที่กรุงเทพมหานคร world. kgm โพสต์รายงาน:

"ถ้าบาทเป็นได้รับอนุญาตให้กลายเป็นอ่อนแอเกินไปมันอาจจะส่งผลต่อ inflation และถ้ามันเกิดแข็งแกร่งประเทศไทยต้องเจ็บปวดมายใหญ่กว่าอีกแลกความไม่สมดุลของอย่างที่ไทยผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นแพงขึ้นมาและน้อยลงแข่งขันกันในระหว่างประเทศท้องตลาด"

ข่าวแนะนำ: