Referendum บ EU expansion looms

ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธที่ยูโรมีเกียรติอย่างยิ่ง USD สำหรับหลายต่อกัปีแล้ว ถึงแม้ว่าคนอเมริกันฝาแฝด deficits เป็นต้องโทษหลายบัตรเครดิตแข็งแกร่ง EU fundamentals สำหรับเงินยูโรความยินดีกับฉัน หลายนักลงทุนมีความเชื่อมั่นใน EU เป็นที่น่านับถือออกภัยคุกคามต่อชาวอเมริกันทางเศรษฐกิจ preeminence. พวกเขามีศรัทธาใน EU-สมาชิก economies และอยู่ในความมั่นคงของยูโร. ได้ตามคาดหลายนักลงทุนมีเงินให้ไหลไปฝั่งตะวันออกและยุโรปตอนกลาง@item text character set economies,ถูกชักนำด้วคนเชื่อว่าพวกชาติไม่นานจะเป็นได้รับเชิญไปร่วม EU. นี่แสดง inflow ของเมืองหลวงให้สนใจการเต้นน้อยและทำให้เกิดหลาย currencies จะซาบซึ้งในค่า. เป็น referendum ปัจจุบันเป็นผู้กำหนดสำหรับอาจจะ 29 เพื่อค้นหาความจริงว่าคน EU ควรจะขยายที่รวมมากกชาติ. ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ต้องไปแล้วปล่งหารค่าความเป็นไปได้ขอ'ไม่'คะแนนโหวต มันจะทำให้เป็นอย่างรุนแรงรุปในกลงทุนเป็นความคาดหวังสำหรับยุโรปเพื่อจะพูดให้น้อยลง วิทยาศาสตร์ประจำวันรายงาน:

เป็นภาษาฝรั่งเศส"ไม่ใช่"ใน referendum...หมายความว่าแรงขับเคลื่อนของยุโรปเป็น halted. มันหมายความว่าอนาคต EU enlargement คือใส่รอสาย มันก็ยังบ่งบอกว่าการเมืองผูกมัดของยุโรปองการโหวดมาจากความต้องกา EU นาคตมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนแอมากเท่านั้กว่านั้นตลาดคิดว่านั่นจะทำให้รอยแตกในความน่าเชื่อถือขอเงินยูโร.

ข่าวแนะนำ: