USD Mimics ทอง

รสืบสวนปัญญานานถือว่าทองคือเคย hedge(ดอลลาร์)inflation;ตามประวัติสองคน commodities ต้องช่วยรักษาแลกเปลี่ inversely อกับคนอื่น ในเมื่อเดือนก่อนนี้ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะพังลง เป็นความดีความชอบตามที่วิกฤตมีที่ป้อนมาใหม่ข้อเวทีกลงทุนต้องมามุมมองทั้งสองเงินและทองคำที่ที่ปลอดภัย havens ในทะเลของวามไม่แน่นอน. การที่ซับซ้อนเงินถูกซื้อส่วนใหญ่ต้องจ่ายค่าลงหนี้กับ proceeds ลงทุนในความเสี่ยงน้อ,น้อย-กลับรถเหรอ. ทองอยู่ในลังถูกใช้เป็นรูปแบบของประกันภัยเป็น"deflationary backstop"ในกรณีนี้การพนันที่ดอลลาร์พลาดนะมาร์ค สรุปสั้นๆ..ที่เงินยูโรงและทองก็ไม่เป็นเพื่อนกัน BullionVault รายงาน:

"คนใหม่ปรับอัตโนมัติอยู่ในความเสี่ยง aversion ตอนนี้หมายความว่าตอนที่ EUR/USD ยังงั้นค้าทาสคนใดจะต้องขายของทอง–ตั้งแต่มีที่สูงขึ้นเงินยูโร implies ลดความเสี่ยงในทั้งหมดนี้ตลาดและจึงน้อยต้อง hoard ที่เหลืองของพวกนั้น"หรอกนะ

ข่าวแนะนำ: