USD ป้อย่างที่เฮอริเคนเริ่มต้นการรักษา

มันดูเหมือนที่แย่ที่สุดของพายุเฮอริเคนแคทรีน่าที่เป็นสิ่งสุดท้ายหลังของพวกเรา คนทำความสะอาดความพยายามเป็นไอ้หัวขโมยยังต้องดำเนินต่และอ่าวเขตพื้นที่มีประสบความสำเร็จมพันธ์กันกับความมั่นคงฉันด้วย นักลงทุน'เป็นห่วงนั้นให้สูงขึ้นพลังงานราคาคงหนักในพวกเราเศรษฐกิจเป็น allayed อย่างที่น้ำมันโปรดิวเซอร์ทั่วทั้งโลกถูกปล่อยตัว inventories เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาของน้ำมันกลับออกจากการควบคุม นักลงทุนได้ด้ว priced อัตราการ hikes กลับเข้าไปในแผ่นอนาคตแต่ว่าก่อนมีบางอย่าวามไม่แน่นอนว่าจะไม่ว่างกินคงทำต่อไปเลี้ยงสนใจการเต้นตื่นจากพายุเฮอริเคน คนอีกแล้วต้องมาตุนในเศรษฐกิจชาวอเมริกันมี buoyed ที่ USD ซึ่งฟื้นจาก 3 เดือนก่อน ที่ทางการเงินครั้งรายงาน:

"ดังนั้นกับน้ำมันราคาตอนนี้กลับด้านล่างประดับเห็นก่อนที่เฮอริเคนเจออุบัติเหตุประเภทชนแล้วที่โล่งอกงานในรับผลกระทบถูกตามที่เห็เป็มีประสิทธิภาพมากกว่าพวกเราเชื่อว่าคนเลี้ยงจะทำต่อไปซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่าการเต้นสำหรับตอนนี้"

ข่าวแนะนำ: