บราซิลเป็นธนาคารกลางถือการเต้นอย่างต่อเนื่อง

บราซิลเป็นเซ็นทรัลธนาคารโหวตสำหรับคนที่สองต่อกันเดือนถือสนใจการเต้นอย่างต่อเนื่องที่ 19.75%ซึ่งยังคงอยู่ท่ามกลางคนที่สูงที่สุดในโลก ที่เซ็นทรัลธนาคารนต่อไปเพื่อเป้าหมาย inflation อยู่ในกำลังทำมัน monetary นโยบายได้หรอก โดยเฉพาะมันคือตั้งใจว่าจะขว้างตรง 2005 และ 2006 inflation เป้าหมายของ 5.1%และ 4.5%ตามลำดับ อย่างไรก็ตามบราซิลเป็น ultra-แน่น monetary ข้อกำหนดอาจจะเป็นเคาน์เตอร์-ทางที่ได้ประโยชน์อย่างที่มั่นต่างประเทศนักลงทุนต่อไปจะสาธยายให้พวก'ร้อนเงิน'เข้าไปในบราซิลเป็นเศรษฐกิจในการที่จะสามารถหาประโยชน์จากค unnaturally ไฮสนใจการเต้น. ถ้า economists ถูกต้องอยู่ในการคำนวณที่เซ็นทรัลธนาคารจะล้มเหลวที่จะพบมัน respective inflation เป้าหมายสำหรับอีกสองสามปีนั่นหมายถึงสนใจเรื่องปัจจุบันอัตราการระดับจะทนอยู่ในอนาคตอันใกล้

ข่าวแนะนำ: