USD อะไรคือเรื่องราวซับซ้อนนี้มั๊ย

ล่าสุดมีข่าวรายงานต้องวาด downright เลือกรูปของพวกเราเลย-เศรษฐกิจ กลับบ้านราคาตอนนี้ตกลงมา Equity คาของพวกมันก็แพงลิบลิ่วก็ตกหลุมที่ระ annualized อัตราการของ 20%. ระหว่างนั้นพลังงานและอาหารราคากำลังก่อตัวจุ่มในสิ่งเล็กน้อยคุณซื้พลังงาน consumers ยังสามารถพูดได้สิ บางอย่างที่ DailyFX,เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าเงินถูกจับด้วยตัวมันเองนะ พวกเขาใช้เหตุผลก็คือมันมีการร่อยรอยการต่อสู้เป็นจสู้ได้อยู่ใน forex ตลาดระหว่างและยอมจำนนต่อการเจริญเติบโต. ในทางนึงเป็นนักลงทุนเป็นใคร bearish ขึ้นเงินเพราะสนใจการเต้นที่มุ่งหน้าไป downwards แม้ว่าไปแล้วการถูกเงียบๆสักหน่อย อีกด้านนึงเป็นนักลงทุนที่คิดว่ามันยอมจำนนต่อคือ comparatively ไม่สำคัญตั้งแต่อัตราการตัดเป็นต้องการที่ชายฝั่งขึ้นเลย-เศรษฐกิจ ตอนแผ่นงานแผ่นแรก differentials ไม่ชอบที่พวกเราในทางเศรษฐกิจการการเจริญเติบโตของว่าพวกเขาได้ตั้งใจจะให้บอกอีกเรื่องนึง DailyFX รายงาน:

ปัญหาเดียวกับเรื่องนี้วิทยานิพนธ์นั่นคือ 2 เปอร์เซ็นสนใจการเต้นหรือ 100bp นเป็นเรื่องที่น้อยที่ตลาดต้องป้อนจะต้องไปแล้ว ถ้านาคารบังคับให้ต้องใช้มากกเขียดูและพวกเศรษฐกิจ deteriorates ไกลกว่านี้ของรัฐบาลกลางเก็บอาจจะเป็นบังคับให้ต้องไปด้านล่าง 1.00 นเปอร์เซ็นต์เลย

ข่าวแนะนำ: