พวกเราเศรษฐกิจโดนบ้านเซ็กเตอร์

ทุกวันนี้พวกเศรษฐกิจเหมือนจะรุ่งเรืองและตกต่ำบนปีกของบ้านพักหน่วยรบ โชคร้ายที่นี่เซกเตอร์อยู่ใน tailspin ที่สูงขึ้นสนใจการเต้นเหลือหลายนึกไม่สามารถจ่ายของจำนอนเนื่องจากวิกฤตการณ์ในที่ oft-cited subprime องตลาดนะ แล้วหลาย hedge เงินได้เกือบจะล้มลงเนื่องจาก subprime ค่าจำนองบ้านวามไม่แน่นอนแล้วเกือบ 600 portfolios ของ subprime จำนอ(เป็นตัวแทนให้$12 ล้าน)ได้ถูก downgraded ย่างที่เป็นผลมาจากการพยากรณ์ของลดล creditworthiness. นักลงทุนความกลัวว่า instability ใน subprime ตลาดกลางอาจจะกระจายคนที่เหลือของพวกเราเศรษฐกิจและ/หรือขับรถของรัฐบาลกลางเก็บธนาคารเพื่อลดสนใจการเต้นซึ่งจะจำกัดวงแผ่นฟเฟอเรนเทียลงระหว่างเราและส่วนใหญ่ทางตะวันตก Reuters รายงาน:

ลองสหรัฐบอนด์มีค่า arising จากปัญหาใน subprime เซกเตอร์ต้อง diminished ที่ allure ของสหรัฐอเมริกาคืนเงินทุนเบเกอร์ ที่ยอมจำนนต่อบน benchmark 10 ปีนอเมริกันคืนเงินทุนทึก...คืนที่ 5.08 เปอร์เซ็นต์,ลงมาจากเรื่อง 5.29 ประมาณเดือนนึงแล้วครับ

ข่าวแนะนำ: