พวกเราแลกกลุ่มหงุดหงิเยน

เป็นเยนต่อไปของมันเมื่อ 3 ปีเลื่อนต่อ USD หลายคนอเมริกันแลกกลุ่มข่าวเริ่มร้องไห้พวกนั้นอ้างว่าญี่ปุ่นได้ยึดขั้นตอนที่ artificially นกดดันของมันเงินตราต่างประเทศ. ที่$842 พันล้านธนาคารของญี่ปุ่นเป็นแลกเปลี่ยนลังงานทุกอย่างหมดปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดในโลก บางคนอเมริกันป้องเชื่อว่านี่คือจุดหมาของคำนวณการแทรกแซงใน forex ตลาด-การซื้อใหญ่มากเธอเลือดไหลเยอะมาก amounts ของ USD denominated ทรัพย์สินเพื่อที่จะอยู่ดูรถ\ไว้ตรงเยนและทำให้ญี่ปุ่น exports ดูเหมือนมากกว่าที่มีเสน่ห์หรือ สำหรับบันทึกประเทศญี่ปุ่นยืนยันให้เยนเป็นค่าปัจจุบันคือผลิตภัณฑ์ของตลาดออกบ่อยไป ไม่โน้มน้าว,อเมริกันแลกกลุ่มข่าวได้เริ่มขึ้นแล้ lobbying ที่พวกเราคืนเงินทุนแผนที่จะเลื่อนมันความสนใจไปจากเมืองจีนและเริ่มกดดันญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เยนต้องขอบคุณ Reuters ข่าวรายงาน:

"นั่นคือไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับ G7 จะออกมาด้วยกันและนั่งพูดเรื่องประเทศจีนเมื่อสัญลักษณ์ของเงินตรา imbalances และญี่ปุ่นเป็นข้อกำหนดของนูอยากเห็นด้วยที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดกันอยู่"

ข่าวแนะนำ: