ECB ponders การแทรกแซงในนามของเงินยูโร

เงินยูโรครู้สึกขอบคุณ 25%ต่อ USD ในสองปีที่ผ่านมามากเพื่อที่ chagrin ของสหภาพยุโรปซึ่งเศรษฐกิจก็คือ stagnating. หลายคนเชื่อว่าเงินยูโรขอล่าสุดพลังและต่อมาขอปฏิเสธใน exports เป็นต้นเหตุ คนเราเศรษฐกิจอีกด้านนึงมันแข็งแกร่งเหมือนอย่างเคยอยู่ทางที่จะขึ้นตอน 4%ในปีนี้ สำหรับเหตุผลนี้ที่ EU น pleas สำหรับพวกเราต้องอุปกรณ์ประกอบขึ้นมา dolar ต้องตกอยู่กับหูหนวกหูน่ะ แก้ไขปัญหานี้กันหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ multilateral ความพยายาม. เพื่อที่จะหยุดภาพนิ่งของดอลลาร์ที่ EU ต้องโน้มน้าวให้อีกชาติต้องซื้อของอเมริกันคืนเงินทุน Securities. อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คิดว่านั่นเป็นตัวแทนขอเพียงสั้นครบกำหนดคลอดแล้วซ่อมเหมือนอย่างที่ดอลลาร์อาจจะยังวิ่งสไลด์ ในกรณีนี้สหภาพยุโรปคงจะหายตัวเองจะทำมาหากินสุจริงเป็นยังจริงตอบแทนพวกเขาคืนเงินทุน holdings. REFCO ข่าวรายงาน:

Fundamentals สนับสนุนการเพิ่มเติมขอปฏิเสธที่ดอลลาร์และเกือบทุกเศรฐศาสตร์...มี notched สูงขอ 12 เดือน EURUSD การคาดการณ์ด้าน 1.40. ดังนั้น ECB จะเพียงต้องสู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อนนี้กระแสความนิยม,ทำการแทรกแซงการตัดสินใจที่ยากลำบากตั้งแต่มันคงจะเป็นเสียงข้อเสนอแก

ข่าวแนะนำ: