LMF Adjusts นเงินตราต่างประเทศออกคำสั่ง

ในระหว่างประเทศ Monetary กองทุน("LMF")วันนี้ได้ออกแถลงการณ์มันจะเปลี่ยนมันจอภาพการเทปจากกล้องวงจรปิแลกเปลี่ยนนโยบายของสมาชิกในชาติ. ความเดิมตอนที่แล้ว,ที่ LMF นส่วนใหญ่สนแต่เรื่องภายในส่วนผลข้างเคียงของอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายลังมองหาที่ที่สัญลักษณ์ของเงินตราเป็นเครื่องประเทศเหมือนกันเรื่องเศร้าหรือได้ประโยชน์เยอะเลยจากนโยบายได้หรอก ที่ LMF นใหม่ออกคำสั่งในความเปรียบต่างของ,เพิ่มพูนไปที่ประเมินผลพวกนี้นโยบายจากเว็บเบราว์เซอร์ภายนอก standpoint:นั่นคือวิธีพวกนี้นโยบายผลกระทบต่อกันประเทศ ในอดีต LMF จะแนะนำให้เป็นประเทศต้องเปลี่ยนแปลงของมันแลกเปลี่ยนอัตราการป้องถ้ามันเป็น fostering ทางเศรษฐกิจ instability อยู่ในนั้นโดยเฉพาะประเทศ ตอนนี้อย่างไรก็ตามที่ LMF จะตามทฤษฎีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องในอแนะต่อต้านนโยบายของเงินตรานั้น engender ทางเศรษฐกิจทั่วโล standpoint. Predictably,อิหร่าน,อียิปต์และชินทั้งเสียง disapproval ของนโยบายได้หรอก Reuters รายงาน:

การเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำหนดมาเพื่อที่อยู่ของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหามันเริ่มตั้งแต่ 1977 ส่วนใหญ่จะเกิดจาก overvalued หรือ undervalued การแลกเปลี่ยนอัตราการ pegs และมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้,เมืองหลวงบัญชีผู้ใช้ vulnerabilities.

อ่านมากก:LMF sharpens โฟกัสของ forex การติดตามดู

ข่าวแนะนำ: