นักลงทุนพิจารณาความเป็นไปได้ของ EU เธอเลิกกัน

ตามรายงานคนใหม่โดยมอร์แกนสแตนลี่ย์ที่ EU อาจจะต้องอยู่ในขั้นตอนของ dissolving. ที่รวมความพยายามซึ่งเป็นเอ่อ..ของการรบสำหรับการเมืองด้วยเหตุผลที่ล้มเหลวที่จะอยู่เพื่อความคาดหวังนะ หลาย economists ทำเป็นรู้จักแค่ผิวเผินเปรียบเทียบระหว่าง EU และสหรัฐอเมริกาอย่างที่กันเป็นชุดสะสมของกึ่ง autonomous entities เกี่ยวข้องด้วยกันด้วยกันจากฎแล้วเหมือนกันเงินตราต่างประเทศ. อย่างไรก็ตามพวกเขาต่อล้อต่อเถียงนะมันสมเหตุสมผลสำหรับสหรัฐอเมริกายองที่เกี่ยวข้องด้วยกันจากสัญลักษณ์ของเงินตราอย่างที่มีอยู่มัธยมปริญญาของทางเศรษฐกิจร่วมกันทางหลวงแลกเปลี่ยน ในความเปรียบต่างของที่ EU คือมีความหลากหลายซักหน่อชุดสะสมของ sovereign ชาติของใคร economies เป็นค่อนข้างหารค่าจากกันและกัน

บางคชาติ notably องฝรั่งเศสและฮอลแลนเป็นเริ่มจะเข้าเงื่อนไขกับเรื่องนี้ พวกเขาเข้าใจว่าการเมืองสหภาพควรจะเป็นชื่ออกจากทางเศรษฐกิจมาพันธ์ ยูโรงพื้นที่การเติบโตคือ sluggish ที่ดีที่สุดแล้ว ดคนว่างงานเพิ่มสูงและ aggregate นต้องการคือกเงียบๆสักหน่อย นั่นคือการหายไปของ fiscal ระเบียใน contravention ของ EU ฎซึ่งดูเหมือนว่ามันอาจจะเร็วๆนี้เป็น scrapped. หลายนักลงทุนเริ่มสิ่งนี้ต้องเสี่ยงเข้าไปในยูโรน่ะซึ่งก็ล้มเหลวในการเรียกชุมนุมต่อต้านค USD,ถึงแม้ว่าจะมีบันทึกการขาดดุลการค้า. ก่อนที่ใหญ่คำถามคือว่าเงินยูโรออาจจะซักวันคู่แข่งที่ USD เป็นของโลกเก็บเงินตรา. ตอนนี้คำถามก็คือใน 5 ปีที่จะทำเงินยูโรนยังอยู่ไหม?

ข่าวแนะนำ: