คนเยนยังท้าย

ทางกองทัพญี่ปุ่น..เยนเป็นสิ่งสุดท้าย appreciating แม้ว่านานแค่ไหนที่ upward เส้นจะนิรันดร์รอก่อนคือใครคือนคิดว่านะ ทุกวันนี้คนเยนแรงขึ้นและตกอยู่ใน whims ของแบกค้าทาสคนใด. อย่างไรก็ตามที่ศัตรูของถือแลกเปลี่คือ volatility และกินคือวางหีบของพวกเราสนใจการเต้นฉีดพอที่วามไม่แน่นอนเข้าไปในตลาดให้ส่งแบกค้าทาสคนใดอย่างช้าๆไปทางออกไปได้แล้ว เป็นผลให้ currencies อย่างเช่นที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Kiwi,นานที่นิยมกับถือแลกเปลี่ยนต่อย,เร็วทิ้งเป็นค้าทาสคนใดซื้อเยนเพื่อปกปิดพวกเขาประจำตำแหนง ไม่ว่าจะเป็นเยนสามารถ sustain ของมันแรงขับเคลื่อนขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่กับคนกลางธนาคารของญี่ปุ่น บลูมเบิร์กข่าวรายงาน:

พการค้าแบบใช้ประโยชน์จารดอลลาร์นิวซีแลนด์เสีย 1.9 เปอร์เซ็นท์วันนี้,ตามข้อมูลถูกคอมไพล์โดบลูมเบิร์กหลังจากกา 2.3 เปอร์เซ็นต์แล้วลองสัปดาห์นี้เป็นของรัฐบาลกลางเก็บขอลดอเมริกาอัตราการเป็นครึ่งหนึ่งโดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ประเด็นต้อง 4.75 นเปอร์เซ็นต์เลย

อ่านมากกนิวซีแลนด์ดอลลาร์ดเป็นภาษาญี่ปุ่นนักลงทุนจะกลับเยน

ข่าวแนะนำ: