ประเทศจีนเป็น Fores งานสำรองเพิ่ม Name

ทุกคนมีทฤษฎีจะอธิบายเรื่องเงินระเบิดเรียกชุมนุมซึ่งยังไม่หนีออกจากไอน้ำ เป็นการหนึ่งชี้ตัวเป็นกะในประเทศจีนเป็น forex เก็บข้อกำหนดเป็นขับรถบังคับ. เห็นได้ชัดว่าใน ostensible ความพยายามจะหนีบเส้นเลือดลงบน inflation ที่เซ็นทรัลธนาคารของประเทศจีนคือ resorting จะ draconian เครื่องมือ มีกฏขอหนึงเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นประหารกับทั้งความเร็วและขาดแคลนควาข่าวการรายงานข่าว,ต้องการโฆษณาของธนาคารจะถือเป็นส่วนใหญ่ของพลังงานทุกอย่างหมดอยู่ในเหรียญมากกว่า name. นอกจาก,ช่างเป็นธนาคารหน้าใหม่ต่าอยู่ต่างประเทศหนี้ซึ่งก็คือร์สฝึกถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนพวกมันเข้าไปในข่ายผู้ซื้อของดอลล่าร์ นักวิเคราะห์ว่านี่เป็นตัวแทนข้อกำหนดเป็น roundabout ความพยายามที่จะชะลอขบความชื่นชมของ name. ถ้าพวกเขาถูกกว่าคนที่เซ็นทรัลธนาคารของประเทศจีนมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนเงินตราต่างประเทศย่อม ceased ง interminable upward เดินต่อแบงค์ดอลล่าร์ใบนึง นี่ upshot บ่งบอกว่าเป้าหมายของเซ็นทรัลธนาคารไม่ได้ที่จะต่อสู้ inflation นะแต่เพราะไม่มีใครอยากจะหลีกเลี่ยงการ Olympic ทางเศรษฐกิจ slowdown. ที่ Telegraph รายงาน:

พวกเขาตอนนี้เป็นกังวลเรื่องการการเจริญเติบโตของก overheating แล้วคุณก็เห็นว่าเล่นอยู่ในสัญลักษณ์ของเงินตราตลาด. มันเป็นอย่างเธอเปลี่ยนมุมมอง"

ข่าวแนะนำ: