แสงสว่างในอนาคตสำหรับ Emerging Currencies

ตอนที่ล่าสุด Reuters การลงทุนเอาท์ลุ้คการประชุม,forex นเป็นคนดังหัวข้อเรื่องพูดอยู่ท่ามกลางคนที่การลงทุน strategists เข้ามาด้วย โดยเฉพาะหลายของผู้เข้าร่วมทดสอยู่ bullish เรื่อง emerging ตลาด currencies. นี่มันค่อนข้างจะตลกนะตั้งแต่พวกนี้ currencies มีจำนวนหนึ่งในไม่กี่แสงสว่างจุดสำหรับดอลลาร์ซึ่งได้ประโยชน์เยอะเลยจากเหล่านี้กระแสความนิยมไปทางเสี่ยง aversion เป็นผลลัพธ์ของบัตรเครดิตขั้นวิกฤษ ที่เพิ่มมานอกเหนือจากที่เลี้ยงคืนเสร็จกับมันปัจจุบันวัฏจักรของวางหีบการเต้นและความจริงแล้วปีนออกไปการเต้นเร็วสุดก็ในปีนี้ อย่างไรก็ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านยืนกรานว่านี่จะเป็นช่วงเวลาโดยที่สัมพันธ์กันอัตราการ hikes ใน emerging ตลาดซึ่งเริ่มจะเข้าเงื่อนไขกับ surging inflation. ที่ currencies ของบราซิลแล้วมาเลเซียถูกกีดกันออกมาเพราะพวกเขาทั้งสองประโยชน์จากขึ้นสินค้าราคาของน่ะ ที่เพิ่มมานอกเหนือจากทั้งหมดที่ BRIC ประเทศ(บราซิล,รัสเซียอินเดียและจีน)และแบบเม็กซิโกยังคงเป็น favored โดยนักลงทุนเงินตราต่างประเทศ. Reuters รายงาน:

เป็นทศวรรษของ fiscal ระเบียงการเมืองความมั่นคงและส่งออก diversification ยังดูเหมือนจะช่วยเหรียญเปโซเม็กซิกันอยู่ใกล้กับคำพูดบอกว่าเป็นผู้อำนวยการจัดการสำหรับแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ BMO เมืองหลวงตลาด.

ข่าวแนะนำ: